Programma 05-07-2019

Marieke Stoel, orgel

 

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Praeludium in C  BWV 547

Jean-Adam Guilain (1680–ca. 1739)
Uit “Pieces d’orgue pour le Magnificat” (1706):
Suite du second ton
– Prélude
– Tierce en taille
– Duo
– Basse de Trompette
– Trio de Flûtes
– Dialogue
– Petit Plein jeu

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
“Schmücke dich, o liebe Seele”  BWV 654

Dieterich Buxtehude (1637–1707)
Praeludium und Fuge in fis  BuxWV 146

 

Marieke Stoel is sinds 1979 cantor-organist van de Houtrustkerk in Den Haag, ze leidt daar de cantorij en het koor en organiseert er de koffieconcerten. Zij is voorzitter van de Haagse Orgel Kring. Ze maakt deel uit van de kring ‘Musici rond het Academie-orgel’ en speelt regelmatig bij oraties in het Academiegebouw te Leiden.
Zij behaalde de diploma’s Kerkmuziek en orgel B en Uitvoerend Musicus Orgel aan achtereenvolgens het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.
Zij maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Liederen voor ‘Zingen en Bidden’, het meest recente liedboek van de PKN. Daarna was zij adviseur bij de totstandkoming van het oecumenische Liedboek ‘Zangen van Zoeken en Zien’, dat in 2015 uitkwam. In deze bundel zijn ook enkele van haar melodieën en zettingen opgenomen.
Binnenkort zal een nieuwe begeleidingsbundel bij ‘Zingen en Bidden’ verschijnen, waarvoor zij enkele composities mocht leveren.
Voor een paar voorbeelden van haar meerstemmige composities zie: www.mariekestoel.nl en www.nieuwliedboek.info
De landelijke bladen De Orgelvriend en Muziek & Liturgie (van oktober 2017) en het ’Haags Orgel Kontakt’ publiceerden enkele van haar orgelcomposities die bedoeld zijn voor onderwijsdoeleinden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.