Programma 19-07-2019

Jeroen de Haan, orgel

 

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Praeludium und Fuge in C  BWV 545

Jaap Dragt (1930–2003)
Orgelmis
– Kyrie: ‘Rechter in het licht verheven’
– Gloria ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’
– Credo: ‘Wir glauben all’ an einen Gott’
– Sanctus: ‘Herzlich tut mich erfreuen’
– Agnus Dei: ‘Christe, du Lamm Gottes’
– Dismisso: ‘Nun freut euch, liebe Christen g’mein’

 

Jeroen de Haan is als cantor-organist werkzaam in de Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden. Vanuit die functie schrijft hij evangeliemotetten en liedzettingen voor de Lutherse cantorij in Woerden. Een aantal daarvan verscheen in druk.
Als orgeldocent heeft hij een bloeiende praktijk. Voor de Protestantse Kerk in Nederland is hij coördinator en hoofddocent voor de opleidingsplaats Kerkmuziek-III in Den Haag. In die hoedanigheid doceert hij daar de algemene vakken waaronder hymnologie.
Voor het tijdschrift ‘Muziek & Liturgie’ verzorgt hij o.a. de liedbesprekingen en is hij één van de kernredactieleden. Op voordracht van de Evangelisch-Lutherse synode bekleedt hij enkele landelijke functies.
Sinds 2007 is hij betrokken bij de Stichting Koninginnezang. Deze stichting organiseert jaarlijks dagen waarop naast ontspanning veel gezongen wordt. Als dirigent leidt hij het volwassenenkoor en schrijft hij hiervoor eveneens evangeliemotetten en liedzettingen. Jeroen de Haan is een warm pleitbezorger van de orgelmuziek van Jaap Dragt (1930-2003). Onder zijn redactie verscheen onlangs Dragts Orgelmis in druk. Meer info over Jaap Dragt en diens werken is te vinden op de website: www.jeroendehaan.net

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.