Over ons

De Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag (SOGK) heeft statutair als doel: de bevordering van de orgelcultuur en het stimuleren en bekendheid geven aan de orgelcultuur in de Grote Kerk.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van orgelconcerten in de Grote Kerk, al of niet met medewerking van vocalisten en/of instrumentalisten;
  • het stimuleren van documentatie op het gebied van de orgels in de Grote Kerk;
  • het verbreiden van kennis op het orgelgebied;
  • het stimuleren van activiteiten binnen het kader van de doelstelling;
  • het geven van adviezen met betrekking tot de doelstelling aan het bestuur van de Stichting Grote Kerk en aan het gemeentebestuur van ‘s-Gravenhage;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van SOGK bestaat uit de volgende personen:

  • Jan Flikweert (voorzitter)
  • Marianne Schippers (secretaris)
  • Margaret van Oosten-Roest (penningmeester)

Ben van Oosten is titulair organist van de Grote Kerk en artistiek leider van het jaarlijks Internationaal Orgelfestival.

U kunt contact met ons opnemen via info@orgelconcertengrotekerk.nl.

SOGK participeert in het Haags Orgel Kontakt (HOK), een samenwerkingsverband van een aantal cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. Voor meer informatie: www.haagsorgelkontakt.nl.

SOGK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
KvK-nr: 27173848
RSIN-nr: 807380593

Hieronder vindt u een aantal verantwoordingsdocumenten.

Artistiek jaarverslag SOGK 2018
Financieel jaarverslag SOGK 2018

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.