Over ons

Doel

De Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag (SOGK) heeft statutair als doel: de bevordering van de orgelcultuur en het stimuleren en bekendheid geven aan de orgelcultuur in de Grote Kerk.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van orgelconcerten in de Grote Kerk, al of niet met medewerking van vocalisten en/of instrumentalisten;
  • het stimuleren van documentatie op het gebied van de orgels in de Grote Kerk;
  • het verbreiden van kennis op het orgelgebied;
  • het stimuleren van activiteiten binnen het kader van de doelstelling;
  • het geven van adviezen met betrekking tot de doelstelling aan het bestuur van de Stichting Grote Kerk en aan het gemeentebestuur van ‘s-Gravenhage;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Organisatie

Het bestuur van SOGK bestaat uit de volgende personen:

  • Jan Flikweert (voorzitter)
  • Marianne Schippers (secretaris)
  • Margaret van Oosten-Roest (penningmeester)

Ben van Oosten is titulair organist van de Grote Kerk en artistiek leider van het jaarlijks Internationaal Orgelfestival.

SOGK participeert in het Haags Orgel Kontakt (HOK). Voor meer informatie: www.haagsorgelkontakt.nl.

Reacties zijn gesloten.